Mantenim al dia un
sistema per assegurar
l’acompliment i respecte per
la Política Medi ambiental

MEDIAMBIENT

No hi ha cap dubte que l'impacte que el conjunt de l'activitat humana causa sobre el medi ambient és considerable. Per aquest motiu, cada vegada som més les empreses que desenvolupem i dissenyem la nostra activitat industrial sota criteris de sostenibilitat.

La direcció de Gràfiques Vàries estableix i manté al dia, a tots els nivells de l'organització, un sistema per assegurar el compliment i respecte per la Política Mitjà ambiental.

Des del 2001 estem certificats medi-ambientalment segons els registre EMAS sent la primera empresa dedicada a l'etiquetatge a obtenir aquest registre.

El sistema de gestió és revisat mitjançant auditories i és avaluat per la Direcció en reunions periòdiques on es decideix si el sistema i la política són eficaces.

RSE

En el 2011 Gràfiques VARIAS va publicar la seva memòria de sostenibilitat (RSE) amb l'objectiu de retornar a la societat part del que aquesta ens aporta, amb la voluntat de generar valor, mitjançant projectes i iniciatives que millorin el nostre entorn econòmic, social i ambiental. Des de llavors aquest compromís està present en totes les nostres activitats.