GV Feedback Days 2021

Celebració la 3a i 4a setmana d´octubre.

És una iniciativa interna que aquest mes d’octubre de 2021 celebrarà la seva primera edició. Es tracta d’una sèrie de reunions multidepartamentals on totes les persones que formen part de Gràfiques Varias intervenen en trobades grupals amb l’objectiu d’aconseguir extreure el màxim nombre de propostes de millora en termes de benestar de les persones, de processos de treball, des de la vessant més operativa i comunicacional a la creativa /innovadora. Les propostes de millora són valorades i la decisió final sobre la seva acceptació són comunicades de forma personalitzada en un termini d´un mes.

Millorar la comunicació interna entre tots els departaments i el Comitè de Direcció.

Habilitar un canal de comunicació personalitzat amb l´equip de Gràfiques Varias.

Incrementar la confiança i generar un espai de diàleg transparent i amb esperit constructiu.

Democratitzar la creativitat i la innovació dins l’empresa. Tots/es construïm el futur de Gràfiques Varias.

 1. Customer Service /Comercial /Marqueting 18/10/2021  ̴  10:00-11:00

 2. Administració / OT/ Informática/ Qualitat   18/10/2021  ̴  11:30-12:30 

 3. Impressió  19/10/2021  ̴  10:00-11:00

 4. Impresió / Planificació 19/10/2021  ̴  11:30-12:30

 5. Impresió fulla /Acabats/Inspecció bobina/ Expedició/ Magatzem/ Colorimetria 20/10/2021  ̴  09:00-10:00

 6. Inspecció bobina / Expedició / Magatzem / Colorimetria 20/10/2021   ̴  10:30-11:30

 7. Pre-impressió/Laboratori  20/10/2021  ̴  12:00-13.00

 8.  Impressió 26/10/2021  ̴  10:00-11:00

 9. Impressió 26/10/2021  ̴  11:30-12:30

 10. Inspecció fulla / Acabats / Inspecció bobina / Expedició 27/10/2021  ̴  10:00 – 11:00

 11. Pre-impressió / Manteniment / Expedició/ Colorimetria 27/10/2021  ̴  11:30-12:30

“Pel que fa als departaments que s’hagin dividit en dos o tres grups, serà la persona responsable del propi departament qui notificarà a l’empleat/da quin dels horaris els hi han assignat.”