QUALITAT

Treballem dia a dia per a aconseguir la perfecció en l’elaboració de les nostres etiquetes i sleeves. El nostre propòsit és ser més eficients, i la nostra vocació per la qualitat ens ajuda a aconseguir aquest objectiu.

En què consisteix aquest objectiu?

En la satisfacció del client, el compromís dels empleats, l’impacte positiu en l’entorn, i s’aconsegueix mitjançant l’enfocament i projecció de l’activitat de VARIAS per la qualitat, la gestió del personal, l’ús eficient dels recursos i una adequada definició dels processos, i així finalment aconseguir el propòsit marcat, millorar contínuament.

VARIAS va obtenir la certificació ISO 9002/94 al juliol de 1.997 i posteriorment s’ha anat actualitzant per l’entitat certificadora DNV fins a l’actual ISO 9001/2015.

A VARIAS TREBALLEM DIA A DIA PER A ACONSEGUIR LA PERFECCIÓ.

DESCÀRREGUES

Descarregui les nostres certificacions relacionades amb la política i estratègia de Qualitat.

Certificat Qualitat ISO 9001
Política integrada Qualitat i Mediambient