MEDI AMBIENT

Mantenim al dia un sistema per a assegurar el compliment i respecte per la Política Mediambiental.

No hi ha cap dubte que l’impacte que el conjunt de l’activitat humana causa sobre el medi ambient és considerable. Per aquest motiu, cada vegada som més les empreses que desenvolupem i dissenyem la nostra activitat industrial sota criteris de sostenibilitat.

La Direcció de VARIAS estableix i manté al dia, a tots els nivells de l’organització, un sistema per a assegurar el compliment i respecte per la Política mediambiental.

CERTIFICATS DES DE 2001

Som la primera empresa dedicada a l'etiquetatge, certificada en política mediambiental segons registre europeu EMAS.

Des del 2001 estem certificats mediambientalment segons els registres EMAS sent la primera empresa dedicada a l’etiquetatge a obtenir aquest registre. El sistema de gestió és revisat mitjançant auditories i és avaluat per la Direcció en reunions periòdiques on es decideix si el sistema i la política són eficaces. 

RSE: En el 2011  VARIAS va publicar la seva memòria de sostenibilitat (RSE) amb l’objectiu de retornar a la societat parteix del que aquesta ens aporta, amb la voluntat de generar valor, mitjançant projectes i iniciatives que millorin el nostre entorn econòmic, social i ambiental.

DESCÀRREGUES

Descarregui les nostres certificacions relacionades amb la política mediambiental.

Certificat Medi Ambient ISO 14001
Certificat Registre EMAS
Declaració Ambiental 2019
Memòria Sostenibilitat 2011